Influenza vaccination

Tilbuddet om gratis influenzavaccine til visse patienter med kronisk sygdom og pensionister stopper pr. 31/12.

Gravide i 2. og 3. trimester kan få gratis vaccine frem til 28/2 2019.