Tidsbestilling. NYT

Fra 1/1 2019 har vi indført Tid Samme Dag.

Det betyder, at du som patient efter faglig vurdering er garanteret en tid samme dag hos en læge, såfremt du kontakter os:

 telefonisk mandag – torsdag kl. 8:00 – 11:00 fredag kl. 8:00 – 10:00

 sygebesøg inden kl. 9:00

 eller alternativt på hjemmesiden allerede fra 1 døgn før, du ønsker at booke tid.

Med Tid Samme Dag er du sikret den bedst mulige service, øget tilgængelighed og undgår lang ventetid.

Vi skelner ikke mellem akut eller længerevarende sygdom. Tid Samme Dag er til alle henvendelser.

Der er afsættes 10 min per konsultation, så forvent ikke at vi kan nå mere end et emne.

Nogle patientforløb skal der på vanlig vis bookes tider til frem i kalenderen, det gælder

 kontroller for kronisk sygdom, som fx forhøjet blodtryk, diabetes eller KOL

 forebyggelseskonsultationer som børneundersøgelser og graviditetsundersøgelser

 samtaler

 attester

 konsultationer med tolk eller hvor familie skal deltage

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores sekretærer.